Katılım Esasları

1.     AGU START Proje Pazarı; öğrencilere, araştırmacılara, mezunlara, girişimcilere, işletme sahibi ve çalışanlarına, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.

2.     Proje pazarına katılım ücretsizdir.

3.     Proje Başvurunun 15 Mart 2020'ye kadar websitesindeki 'Proje Başvuru' kısmı kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir. Başka kanallardan gönderilecek projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.     Posterlerin başvuru esnasında yüklenmesi zorunlu olup basımları ücretsiz yapılacaktır. Poster şablonu için tıklayınız.

5.     Proje Pazarı' na en fazla 5 kişiden oluşan bir ekip ile de katılım mümkündür. Ekip olarak başvurulması halinde başvuru proje yöneticisi tarafından yapılacaktır.

6.     Proje ekibinden en az birinin etkinlik sırasında projesinin yanında, değerlendirme için hazır bulunması gerekmektedir.

7.     Proje katılımcılarının Kayseri dışından olması durumunda proje ekibinden en fazla iki kişinin konaklama ve yol giderleri(ekonomi sınıfı) karşılanacaktır.

8.     Ön elemeyi geçen proje önerileri Proje Pazarı web sayfasında ilan edilecektir.

9.     Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

10.  Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

11.  Katılımcılar, sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle katılım sağlayabilir. Eğer katılımcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan proje içeriğini, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kullanır ise, üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden katılımcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

12.  AGU ve ortakları, etkinliğin duyuru ve haberini yapmak amacıyla sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi – yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.